Структура та органи управління закладу освіти

Органи управління в закладі освіти 

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Управління навчально-виховними закладами здійснюють на основі положень Конституції УкраїниЗакону «Про освіту»Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Управлінська діяльність, як і навчальна, виховна, будь-яка інша діяльність, ґрунтується на дотриманні ряду принципів, якими керуються директор і його заступники при виконанні всіх управлінських функцій.

  1. Система управління закладу освіти визначається законом та установчими документами.
  2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

– засновник – Комишанська сільська рада. Уповноважений орган управління – Відділ освіти Комишанської сільської ради;

– керівник закладу освіти – Лимар Раїса Василівна;

– колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

– колегіальний орган громадського самоврядування (рада школи);

– інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Принцип управління – це основне положення, що випливає із закономірностей управлінської діяльності.

Закономірності в управлінні школою

– це стійкі взаємозв’язки, взаємозалежності між процесом управління і зовнішніми відносно нього суспільними системами й умовами;

– між компонентами процесу управління і компонентами педагогічного процесу;

– між компонентами процесу управління.

До них належать:

–  залежність ефективності внутрішкільного управління від урахування в діяльності школи особливостей зовнішнього середовища, яке на неї впливає; – – закономірність відповідності механізмів управління навчально-виховним закладом загальнодержавним механізмам;

– залежність ефективності внутрішкільного управління від створення умов, необхідних для реалізації мети школи;

–  закономірність взаємодії керуючої та керованої підсистем (за вирішальної ролі першої);

– залежність ефективності внутрішкільного управління від оптимального співвідношення управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання;

– залежність якості управління від надійності й достатності інформаційного забезпечення;-  закономірність цілісності всіх функцій управління в кожному з управлінських циклів.

До основних принципів належать:

– принцип прогностичності внутрішкільного управління;

– єдності державних і внутрішкільних механізмів управління;

– демократизації і гуманізації управління;

– раціонального поєднання централізації і децентралізації;

– єдності єдиноначальства і колегіальності;

– гласності, відкритості управління;

– об’єктивності та інформаційної достатності;

– плановості, перспективності;

– компетентності;

– оптимізації

– системності в управлінні.

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

  • органи колегіального управління школою (конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);
  • адміністрація школи (директор, його заступники);
  • органи громадського самоврядування (учнівське самоврядування, учителів (профком, методична рада), батьків (батьківський комітет).

Конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ:

Управління сучасною школою є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв’язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов’язків в адміністрації школи, до якої належать директор та заступники.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв’язку, поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють органи громадського самоврядування учнів (учнівський комітет школи (класу), учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет школи (класу), повноваження яких визначає статут школи. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.