Про роботу соціально-психологічної служби

Соціально – психологічна служба – це спільна діяльність практичного психолога та соціального педагога.

Мета: сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.

Основним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально – виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

Пріоритетні завдання діяльності практичного психолога

1.Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа» .

2.Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами .

3.Профілактика суїцидальниїх тенденцій серед дітей та молоді.

4.Соціально-психологічний супровід дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їх батьків .

5.Профілактика та подолання конфліктності й жорстокого поводження в учнівському середовищі, впровадження служби порозуміння закладу освіти, профілактика кібербулінгу.

6.Профілактика домашнього насильства.

7.Попередження торгівлі людьми.

8.Формування навичок життєстійкості/стресостійкості в учасників освітнього процесу.

9.Попередження професійного /емоційного вигорання педагогів закладу освіти.

10.Забезпечення соціального захисту здобувачів освіти пільгових категорій, які потрапили у складні життєві обставини, з малозабезпечених сімей.

У нашій школі працює соціально – психологічна служба, яка включає роботу з учнями, їхніми батьками та педагогічними працівниками. Мета діяльності – це створення сприятливих умов для розвитку та соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів.

 

Напрямки роботи соціально-психологічної служби:

– Психологічна підготовка до школи;

– Адаптація дітей до умов перебування в навчально – виховному закладі;

– Організація роботи з дітьми групи ризику;

– Професійне самовизначення старшокласників;

– Організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями;

– Сприяння психологічному здоров’ю дітей, підлітків батьків і педагогів;

– Попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких дій в сім’ї та навчально-виховному закладі;

– Організація роботи з дітьми пільгового контингенту;

– Методична робота.

Види робіт соціально – психологічної служби:

1) Консультативна, яка полягає у допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога і соціального педагога.

2) Психодіагностична включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особистісних особливостей, міжособистісних відносин, пізнавальних процесів). На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекції або консультаційну роботу.

3) Психокорекційна робота спрямована на подолання негативних явищ у навчальному закладі, в сім’ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особистості учня.

4) Профілактична робота, суть якої полягає в попередженні можливих негараздів у психологічному і особистісному розвитку учня.

Психологічна служба тісно співпрацює з органами охорони здоров’я, соціального захисту, сім’ї та молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими відомствами, а також – із громадськими і благодійними організаціями.

Алгоритм роботи шкільного психолога

Починаючи з моменту постановки проблеми і закінчуючи реалізацією рішень консиліуму, є одним циклом діяльності психолога.

Протягом навчального року в школі проводиться 5 психодіагностичних мінімумів на різних паралелях:

 1. Дослідження школярів на етапі прийому в школу.
 2. Дослідження першокласників на етапі адаптації до навчання в школі.
 3. Дослідження школярів на етапі закінчення початкової школи.
 4. Дослідження п’ятикласників на етапі адаптації в середній ланці.
 5. Професійне самовизначення учнів випускних класів.

Робота з педагогами

 • Психологічна освіта
 • Індивідуальне консультування
 • Робота з молодими педагогами
 • Виступи на педагогічних радах
 • Розробка психологічних рекомендацій щодо оптимізації навчально-виховного процесу.

Робота з дітьми

 • Психодіагностичне дослідження обдарованих дітей, невстигаючих школярів, учнів з девіантною поведінкою
 • Профорієнтаційна робота
 • Індивідуальне консультування
 • Проведення психологічної корекції шкідливих звичок і правопорушень.

Робота з батьками

 • Виступи на батьківських зборах
 • Індивідуальне консультування
 • Психодіагностичне дослідження
 • Вивчення домашніх умов учнів
 • Забезпечення зв’язку “батьки – учень – вчитель”
 • Психологічна освіта сімейного виховання