Правила поведінки здобувачів освіти

 

Правила поведінки для учнів під час проведення

дистанційного уроку

 • Дистанційний урок – це час для навчання.
 • Не запізнюйся на урок.
 • Заходити тільки під своїм прізвищем та ім’ям. ( Всіх незнайомців рекомендовано залишати за «дверима» конференції)
 • Привітайся з однокласниками та учителем -ввімкни камеру, приєднуючись до уроку.
 • Дотримуйся академічної доброчесності: самостійно виконане завдання принесе тобі більше користі.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Згідно зі ст.53 «Права та обов`язки здобувачів освіти» закону України Про освіту здобувачі освіти мають право на:–  якісні освітні послуги;-  справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;-  відзначення успіхів у своїй діяльності;

  –  свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

  –  індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

  –  безпечні та нешкідливі умови навчання;

  –  повагу людської гідності.

  Здобувачі освіти зобов’язані:

  –  виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

  –  поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

  –  відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

  –  дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

  Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

  Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

  ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЗАКЛАДІ

   

  Правила поведінки здобувачів освіти у школі (далі Правила) базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України, відповідних рішеннях органів місцевого самоврядування та Статуті школи.

  1. Здобувачі освіти:

  2.1. Приходять до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чисті і охайні. При вході у школу дотримуються правил ввічливості, залишають у гардеробі верхній одяг, займають свої робочі місця згідно з розкладом занять.

  2.2.  Мають необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник, а також виконані домашні завдання з предметів згідно з розкладом уроків.

  2.3. Не приносять на територію школи та не проносять до її приміщень з будь-якою метою і не використовують будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети та речовини; спиртні й слабоалкогольні напої чи енергетики, цигарки, наркотичні та інші психотропні речовини й отрути, газові балончики тощо.

  2.4. Під час освітнього процесу можуть йти зі школи лише з дозволу директора школи, його заступника чи медичної сестри. Класний керівник зобов’язаний повідомити батьків учня.

  2.5. У разі пропуску занять пред’являють класному керівнику  довідку з медичної установи або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину  відсутності на заняттях.

  2.6. Дбайливо ставляться до шкільного майна та обладнання.

  2.7. Не можуть брати без дозволу чужі речі. До тих, які привласнили чужі речі, можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення (постановка на внутрішньошкільний облік, виклик разом з батьками на засідання ради профілактики правопорушень).

  2.8. У разі навмисного спричинення збитку шкільному або чийомусь майну, батьки здобувачів освіти, які його заподіяли, несуть матеріальну відповідальність.

  1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

  ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

   

  1. Здобувачі освіти:

  3.1.  При вході вчителя в клас встають на знак вітання.

  3.2.  Не запізнюються на уроки без поважних причин.

  3.3. Не виходять з класу під час уроку без дозволу вчителя.

  3.4.  Щодня ведуть запис домашніх завдань у щоденник.

  3.5.  Знають і дотримуються правил безпеки життєдіяльності як під час уроків, так і після їх закінчення.

  3.6. Впродовж уроку:

  –  не відволікаються і не відволікають інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, що не передбачені планом проведення заняття;

  –  не переміщуються по кабінету без дозволу учителя;

  –  не вживають їжу та напої, не жують гумку;

  –  не користуються мобільними телефонами та іншими гаджетами, якщо це не передбачено вчителем для виконання освітньої мети;

  – закінчення уроку відбувається за дзвінком.

  3.7. Є присутніми на усіх позаурочних освітніх заходах, передбачених планом організації освітньої діяльності.

  3.8. Можуть користуватися бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти;

  3.9. Мають доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

  3.10. Мають право на інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

  3.11. У разі проведення заходу поза межами школи, проходять цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності і дотримуються визначених правил. Починаючи з 9-го класу, ознайомлення з правилами безпеки підтверджують особистим підписом в спеціальному журналі.

  1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ПЕРЕРВАХ

  І ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯТЬ

   

  4.1.  Час перерви – особистий час кожного учня. Він може використовувати його на власний розсуд, проте, не порушуючи права інших.

  4.2.  Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися згідно з правилами безпеки життєдіяльності.

  4.3.  Під час перерви здобувачі освіти:

  –  виконують обов’язки чергового учня по класу;

  –  дотримуються вимог чергових учнів та вчителів;

  –  на прохання вчителя за згодою допомагають готувати клас до наступного уроку.

  4.4.  Під час перерв здобувачі освіти:

  –  дотримуються вимог безпеки життєдіяльності;

  –  не виходять під час перерви за межі території закладу.

  4.5.  Після закінчення занять здобувачі освіти одягають верхній одяг і залишають приміщення школи, дотримуючись правил безпечної поведінки, не знаходяться в приміщенні школи після закінчення освітнього процесу без дозволу працівників школи.

   

  1. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

  В ЇДАЛЬНІ

   

  5.1. Під час харчування здобувачі освіти:

  – дотримуються добросусідських взаємин і поводяться  пристойно;

  – шанобливо ставляться до працівників їдальні;

  – приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час;

  – не розмовляють під час обіду, а, у випадку необхідності, розмовляють неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд;

  – дотримуються правил особистої гігієни.

  5.2. Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

  5.3. Здобувачі освіти не приходять в їдальню у верхньому одязі.

   

   

  1. ПРАВИЛА ДОТРИМАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  6.1. Здобувачі освіти мають право:

  –  на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

  –  отримання соціальних і психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

  – в коректній формі обстоювати свої погляди і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

  6.2. Здобувачі освіти мають бути ввічливими у спілкуванні з педагогами та працівниками закладу, батьками інших учнів, зі здобувачами освіти та іншими особами.

  6.3. Здобувачі освіти закладу проявляють повагу до старших, піклуються про молодших, не вживають лайливих виразів і непристойних жестів. Здобувачі освіти й  педагоги звертаються один до одного шанобливо.

  6.4. Будь-який психологічний тиск (залякування, знущання, цькування, висміювання та приниження), застосування фізичної сили у стосунках з іншими учасниками освітнього процесу є неприпустимими формами поведінки.

  6.5. Здобувачі освіти зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

   

  1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

  ПІД ЧАС ЕКСКУРСІЙ

  7.1. Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

  7.2. Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.

  7.3. У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.

  7.4. Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.

  7.5. Дотримуватися правил протипожежної безпеки.

  7.6. Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

  7.7. Паління та вживання алкогольних напоїв заборонені.

  1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

   

  • До школи здобувачі освіти приходять  в зручному одязі, що відповідає нормам етики. Перевага надається діловому стилю одягу.
  • Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
  • На уроках фізичної культури учні мають бути у спортивному одязі та спортивному взутті.
  • Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
  • На уроках трудового  навчання діти мають використовувати спецодяг.
  • Під час проведення занять з предмета «Захист України» (навчання за програмою для юнаків) для учнів рекомендована військова форма (форма військових формувань України без знаків розрізнення).
  • На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

   

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  • У випадку порушення правил поведінки здобувачами освіти, до них можуть бути вжиті такі дисциплінарні заходи:

  –   усне зауваження;

  –   запис зауваження у щоденник;

  –   письмове або телефонне звернення до батьків;

  –   постановка на внутрішньошкільний облік;

  –   виклик учня з батьками на засідання ради профілактики  правопорушень.

  • У випадку грубих або систематичних порушень правил поведінки для проведення профілактичних заходів з порушниками можуть залучатися представники сектору ювенальної превенції Національної поліції України.