Методична робота

Аналітична довідка про моніторинг дослідження якості знань здобувачів освіти 5-11 класів

_____________________________________________________________________

Положення про внутрішній моніторинг якості освіти та освітньої діяльності

______________________________________________________________________

Методична робота

Методична робота ― важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів освітнього процесу. Вона має ґрунтуватися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів освітнього процесу. Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.

Основними функціями науково-методичної роботи є такі: планування, організація, діагностична, прогностична, моделююча, компенсаторна, відновлювальна, коригуючи, координуюча, пропагандистська, контрольно-інформаційна.

Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих здібностей учителів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. Його дії не копіюють попередні, динамізм освітнього процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає вчителя і сьогоднішній учень ― розвинена і нестандартна особистість , вимоглива до свого наставника. Отже, нині необхідно формувати тип вчителя-новатора, справжнього фахівця.

Успіх освітнього процесу залежить від того, чи відмовиться педагог від стереотипів минулих часів, чи готовий він засновувати стосунки з учнями на принципах гуманізму. Дійсність вимагає позбутися звичних установок, шукати нові форми спілкування як з учнями, так і з їхніми родинами.

Критеріями фахової підготовки має стати рівень загальної культури вчителя та специфічні педагогічні характеристики: розуміння принципу природо відповідальності, що враховує природні задатки дитини, закономірності її розвитку; високий рівень володіння методикою знання дитячої психології.

 

 

 

 

КЗ Малопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Комишанської сільської ради

Охтирського району Сумської області

вул. Шляхівська, 14 с. Мала Павлівка, Охтирський р-н, Сумська обл.. 42 730,

тел.: (05446) 7-02-67(E-mail:m-p-school@ukr.nеt)

 

НАКАЗ

 

01.09.2022 року                             Мала Павлівка              № 87– ОД

 

Про організацію науково-методичної

роботи у закладі освіти з педагогічними

кадрами у 2022-2023 н.р.

 

Методична робота – цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу всього педагогічного колективу навчального закладу, досягнення позитивних результатів освітнього процесу. Це – найважливіша ланка системи безперервного навчання кожного педагога. Тому внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами має бути спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю у викладанні базових дисциплін, залучення до науково-дослідницької експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в освітній процес.

У 2022/2023 навчальному році пріоритетними є такі напрями освітньої діяльності:

продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»;

впровадження у 5 класах нового Державного стандарту базової середньої освіти (далі – Державний стандарт);

організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім – військовою агресією рф на території нашої держави;

посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції;

просвіта з питань особистої безпеки; організація навчальної діяльності здобувачів освіти та способів побудови зворотного зв’язку в умовах очної, дистанційної, змішаної форм навчання;

психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану.

На підставі наказу № 32-ОД від 06.06.2022 року «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2021-2022 н.р.» по закладу освіти було визначено основні завдання методичної роботи на 2022-2023 н.р.: перейти до пошуку шляхів реалізації п’ятого  етапу єдиної науково-методичної проблеми «Оптимізація процесу педагогіки партнерства з метою якісної реалізації Концепції НУШ»  через визначення шляхів модернізації навчальної діяльності з метою гуманізації освітнього процесу, що значно підвищує ефективність педагогіки партнерства ;

 • орієнтувати всю справу навчання і виховання на розвиток здібностей конкретної дитини;
 • вдосконалювати форми й методи роботи з обдарованими дітьми;
 • навчати дітей способам і прийомам творчого оволодіння знаннями, інформацією та ефективному застосуванню їх у практичному житті;
 • підвищувати ефективність форм та методів підготовки учнів до ЗНО;
 • продовжувати формувати та поглиблювати інноваційну культуру вчителів і учнів на основі науково – інформаційних технологій;
 • систематично поглиблювати ІТ-компетентності педагогів, удосконалювати їхні вміння працювати на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle, використовувати відеоінструменти Skype, Zoom;
 • поглиблювати теоретичні знання вчителів з гуманізації освітнього середовища й активно впроваджувати їх у практику;
 • розширювати організаційно-методичне забезпечення професійної підготовки вчителів в умовах реалізації Концепції НУШ та впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • забезпечити ефективну взаємодію школи І ступеня з ДНЗ «Веселка» з метою оптимізації наступності між дошкільною і початковою освітою;
 • стимулювати вчителів до популяризації своїх методичних напрацювань на освітніх інтернет-сайтах;
 • формування у здобувачів освіти медіаграмотності в умовах повномасштабної військової агресії;
 • формування безпечної поведінки учнів в Інтернеті;
 • з дитинства виховувати громадянина України як вільну особистість, зберігати демократичний стиль взаємовідносин між дорослими та дітьми, толерантність, рівність, тактовність у стосунках;
 • посилення національно-патріотичного компонента в предметах (інтегрованих курсах) усіх освітніх галузей.

Для   ефективної   реалізації   вищезазначених   завдань   методична   робота  у закладі освіти має безперервний характер: діяльність всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи: «Оптимізація педагогіки партнерства з метою якісної реалізації Концепції НУШ». Робота  над  проблемою  має  активізувати  методичну діяльність  кожного  вчителя, сприяти підвищенню рівня його теоретичної підготовки з питань прийомів і методів гуманізації освітнього процесу. Цей навчальний рік буде V етапом роботи педагогічного колективу школи над науково-методичною проблемою, який має назву «Педагогіка партнерства – дієвий фактор в умовах дистанційного навчання»

На всіх етапах роботи головними завданнями було і залишається підвищення  рівня професійної майстерності педагога. Вчитель – це спеціаліст, який може оновлювати, вдосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням допомагає спланована і організована робота шкільних методоб’єднань. У закладі освіти працюють методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного циклу предметів, вчителів гуманітарних дисциплін та класних керівників. Робота методоб’єднань пронизана практичною направленістю. З метою пошуку творчих підходів до реалізації положень Концепції НУШ та вимог нового Державного стандарту початкової, базової та загальної освіти у школі продовжать свою роботу творчі групи вчителів.

У 2022-2023 навчальному році особлива увага звертається на організацію освітнього процесу у 1 – 5 класах відповідно до положень Концепції Нової української школи та роботи закладу в умовах адаптованого карантину згідно з Постановою Головного державного санітарного лікаря України №9 від 26 серпня 2021 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19​)».

Необхідно провести аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників школи   у 2022 році. Виробити рекомендації з поліпшення роботи щодо підготовки учнів школи до ЗНО -2023.

Адміністрація закладу освіти ставить собі завдання: протягом 2022-2023 навчального року вивчити рівень вчителів з питань формування ключових вмінь і компетентностей учнів та організації освітнього процесу з фізичної культури, фізики, основ здоров’я, англійської мови, предмету «Захист України», математики, мистецтва.

У центрі уваги адміністрації школи у 2022-2023 навчальному році буде проведення атестації педагогічних працівників та організація курсової перепідготовки вчителів, що сприятиме підвищенню їхнього методичного рівня та педагогічної майстерності.

З метою продовження у 2022 – 2023 н. р.,  ефективної методичної роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня якості навчально-виховної роботи, забезпечення готовності педагогічного учнівського та батьківського колективів до вирішення поставлених завдань.

 

 

 

КОМИШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАЛОПАВЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

 

НАКАЗ

 

06.06.2023 року                              Мала Павлівка                                      № 34-ОД

 

Про підсумки науково-методичної роботи

з педагогічними кадрами  у 2022-2023 н.р.

 

У 2022-2023 навчальному році методична робота в ліцеї здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 11-річної загальноосвітньої школи, Концепції НУШ, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по закладу освіти від 01.09.2022 №87-ОД “Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2022-2023 навчальному році.”

Педагогічний колектив продовжив роботу над науково-методичною темою «Оптимізація процесу педагогіки партнерства з метою якісної реалізації Концепції НУШ».  Вся методична, навчальна діяльність була підпорядкована організації єдиної системно-комплексної роботи над п’ятим  етапом науково-методичної теми: апробація, фільтрація та практичне застосування нових моделей уроків, форм і методів, які розширюють можливості застосування   інноваційних технологій, що сприяють поглибленню та інтеграції основних принципів, форм і методів педагогіки партнерства в освітній процес, прийомів активізації пізнавальної діяльності учня, оцінка та самооцінка напрацювань педагогів, вибір шляхів удосконалення самоосвітньої роботи вчителів. У 2022-2023 н.р. педагогічний колектив  закладу освіти працював  над підсумковим п’ятим  етапом   науково-методичної теми «Оптимізація процесу педагогіки партнерства з метою якісної реалізації Концепції НУШ». П’ятий етап мав назву «Педагогіка партнерства – дієвий фактор в умовах дистанційного навчання». В процесі реалізації п’ятого  етапу  було проведено наступні методичні заходи:

 • засідання методичної ради школи щодо вироблення єдиної системно-комплексної роботи над V етапом «Педагогіка партнерства – дієвий фактор в умовах дистанційного навчання» (протокол №1 від 31.08.2022 року);
 • психолого-педагогічний семінар «Педагогіка партнерства: психологічна сутність, технології, індикатори» (15.09.2022 р. провели Кулініч Н.С., Замашка І.І.);
 • шкільну онлайн-конференцію (батьки, здобувачі освіти, вчителі) «Дистанційне навчання очима педагогів, учнів та батьків» (27.10. 2022р.);
 • методичний декадник «Діяльність вчителів щодо забезпечення основних принципів педагогіки партнерства» (16.01. – 26.01.2023р.);
 • круглий стіл «Засоби оптимізації взаємодії в системі «Учень – учитель –батьки»» ( 16.02.2023 р.)
 • розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;
 • надання консультаційної допомоги з питань впровадження інтерактивних технологій навчання та виховання;
 • організаційно-методичне забезпечення  професійної  підготовки  вчителя  в  умовах впровадження Концепції НУШ, нового Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін;.

Робота над загальношкільною науково-методичною проблемою «Оптимізація процесу педагогіки партнерства з метою якісної реалізації Концепції НУШ» стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого – педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів –  включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Невід’ємною складовою науково-методичної роботи закладу освіти протягом навчального року була організація  і подальше впровадження в освітній процес основних положень Концепції НУШ. З цією метою було проведено:

 • розгляд питання «Особливості організації освітнього процесу у 1-5 класах» (протокол №1 30.08.22 р.);
 • методичний супровід освітнього процесу у першому, другому, третьому, четвертому та п’ятому класах (протягом року);
 • педагогічний квест «10 ключових компетентностей Нової української школи» (жовтень 2022 року);
 • курсова перепідготовка вчителів, які викладатимуть у 1- 6 класах у 2023-2024 н. р.;

Було дотримано всіх вимог до організації методичної роботи та освітнього процесу в ліцеї.

На початку року було створено методичну раду закладу освіти у складі:

Замашка І.І.– заступник директора з НВР, голова МР

Члени методичної ради – Лимар Р.В., директор ліцею, та керівники ШМО: Панасенко А.І., Мащенко С.М., Мартиненко В.М., Литус С.Д., Скорик Т.В., Сімбірьова В.М.

Було проведено 5 засідань, на яких розглядалися як теоретичні, так і практичні питання, наприклад:

 1. Особливості організації освітнього процесу. (протокол №1 від 30.08. 2022 р.). Опрацювання Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та викладаннянавчальнихпредметів у закладах загальної середньої освіти, Лист МОН України № 1/9530-22 від 19.08.2022 р.;
 2. Порівняльний аналіз результатів НМТ і балу Свідоцтва про повну загальну середню освіту випускників школи 2022 року. (протокол №1 від 30.08.2022 р.);
 3. Особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Опрацювання Постанови Кабінету Міністрів України «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» від 24 червня 2022 року № 711 ( протокол №1 від 30.08.2022 р.);
 4. Ефективність і проблеми організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. ( протокол №2 від 25.10. 2022 р.);
 5. Результативність впровадження основних засад Концепції НУШ та нового Державного стандарту базової середньої освіти в освітній процес 5 класу (протокол №2 від 25.10.2022 р.);
 6. Про результати адаптації учнів 5 класу до навчання в основній школі. (протокол №3 від 05.01.2023 р.);

Психолого-педагогічний семінар «Школа досконалості» на засіданні розглянув важливі аспекти з теорії і практики реалізації методичної проблеми Було проведено 1 заняття, тематика яких була наступною:

 1. Педагогіка партнерства: психологічна сутність, технології, індикатори. (вересень 2022р.);

Головна умова результативності занять – активність кожного педагога та напрацювання рекомендацій.

Працювали 4 шкільних предметних методоб’єднання. Керували ними:

 • Панасенко А.І.. – керівник ШМО вчителів початкових класів, науково – методична проблема: «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів шляхом застосування інноваційних освітніх технологій в освітній процес в умовах впровадження Концепції НУШ» ;
 • Мащенко С.М. – керівник ШМО вчителів гуманітарного циклу предметів, науково- методична проблема: «Інноваційні підходи до оптимізації процесу педагогіки партнерства»;

-Мартиненко В.М. – керівник ШМО  вчителів природничо – математичного циклу предметів, науково – методична проблема: «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості»;

 • Литус С.Д. – керівник ШМО класних керівників, науково- методична проблема: «Педагогічна майстерність класного керівника у впровадженні інноваційних форм і методів у виховний процес».

Засідання ШМО проводилися згідно з планами роботи.

Значна частина діяльності стосувалася практичних сторін реалізації методичної проблеми школи.

Продовжувалася робота трьох творчих груп:

 • Вчителів початкових класів з теми: «Інноваційні підходи до формування у молодших школярів ключових компетентностей відповідно до Концепції НУШ» (кер. Скорик Т.В.);
 • Вчителів гуманітарного циклу предметів з теми: «Формування літературної та мовленнєвої компетентності учнів згідно з вимогами НУШ» (кер.Сімбірьова В.М.);
 • Класних керівників з теми: «Взаємодія класного керівника і учня як ефективний засіб формування особистості з чіткими життєвими компетентностями» (кер. Литус С.Д.).

Групи працювали згідно з планами роботи, обмінювалися досвідом.

Внутрішньошкільний контроль здійснювався згідно з пунктами навчально- виховного плану роботи, методичної теми, перспективного плану з вивчення діяльності вчителів з питань формування ключових і предметних компетентностей. Протягом  навчального року внутрішньошкільний контроль здійснювався з наступних предметів:

 • Захист України ( жовтень 2022, нарада при директору);
 • Основи здоров’я (листопад 2022, педрада);
 • Фізика ( грудень 2022, наказ);
 • Англійська мова (січень 2023, нарада при директору);
 • Математика (березень 2023, педрада);
 • Фізична культура (квітень 2023, педрада).

Протягом  навчального року було проведено 10 засідань педагогічних рад. Питання на засідання педагогічної ради планувалися відповідно до проблем і потреб закладу. Слід відзначити нетрадиційні форми організації і розгляду таких питань:

– Рівень формування навичок особистої безпеки з урахуванням ризиків  воєнного стану на уроках «Основи здоров’я»    (круглий стіл, протокол №2 від 24.11.2022р.);

– Психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного стану (педрада-практикум, протокол №3, від 05.01.2023 р.);

–  Практична спрямованість формування математичної компетентності на уроках математики у 1-5 класах НУШ. (педрада-аукціон, протокол №7 від 30.03.2023р.);

–  Шляхи формування в учнів стійкої мотивації щодо фізичного розвитку  та здорового способу життя на уроках фізичної культури. ( педрада, протокол №13 від 27.04.2023 р.)

Висновки внутрішньошкільного контролю було зроблено у наказах, зокрема:

 • Про якість засвоєння учнями знань у І семестрі 2022-2023 н.р. (наказ від 30.12.2022р. №124-ОД);
 • Про результати вивчення діяльності вчителя фізики з питань формування ключових предметних компетентностей учнів (наказ від 29.12.2022р наказ №123-ОД);
 • Про виконання навчальних програм у І семестрі 2021-2022 н.р.(наказ від 06.01.2023 р №01-ОД.);
 • Про результати перевірки ведення класних журналів (наказ від 06.01.2023р. №02-ОД);
 • Про підсумки роботи з обдарованими дітьми (наказ від 31.05.2023року №32-ОД);

Згідно з планом роботи і за потребою проводилися інструктивно-методичні наради, індивідуальні консультації, бесіди з педагогами.

З урахуванням безпекової ситуації та заяв батьків навчальний рік було розпочато у режимі онлайн-навчання. В порівнянні з минулим навчальним роком адміністрація закладу освіти та вчителі значно краще і ґрунтовніше підготувалися до роботи в умовах карантину. Дистанційний освітній процес було організовано на єдиній платформі для освітян MicrosoftTeams. Під час дистанційних уроків з метою оптимізації та індивідуалізації навчання педагоги використовували інтерактивні вправи LearningApps, Українського освітнього онлайн порталу для вчителів Naurok, створювали власні методичні розробки. На жаль, залишаються актуальними ряд проблем: перебої  з електроенергією, недостатній рівень ІТ-компетентностей вчителів, незабезпеченість Інтернетом, брак ПК, гаджетів, неготовність учнів та батьків до дистанційного навчання. Під час дистанційного навчання варто відзначити творчу роботу та креативний підхід вчителя хімії Лебедя Ю.О., вчителя іноземної мови Гончаренка В.І., вчителя біології Литус С.Д. вчителя образотворчого мистецтва Білоцерківець А.С.

У зв’язку із затяжними блекаутами, що ускладнювали освітній процес, враховуючи безпекову ситуацію та звернення батьків, Засновником було прийнято рішення про перехід до змішаної форми навчання з 01.02.2023 року. Змішана форма навчання була організована з дотриманням всіх правил безпеки та методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

У 2022-2023 навчальному році у ліцеї для учнів 10 класу вперше було організовано вивчення фізичної культури на профільному рівні. Адміністрацією, методичною службою, вчителями фізичної культури була проведена значна робота щодо створення належної методично-викладацької бази. Проте цей напрям роботи потребує ще значних методичних, предметних напрацювань та матеріального забезпечення.

Методичною радою ліцею було підготовлено інноваційну розробку ««Спільна дошка» (Whiteboard) як засіб активізації навчальної діяльності на онлайн- та оффлайн- уроках», яку презентувала на районному форумі коучів вчитель образотворчого мистецтва Білоцерківець Анна Сергіївна 03 березня 2023 року.

Протягом квітня-травня 2023 року ліцей разом із Державною службою якості освіти у Сумській області взяв участь в анкетуванні всіх учасників освітнього процесу, що дало змогу досить оперативно провести самооцінювання за напрямом «Управлінські рішення». Результати самооцінювання було оприлюднено на сайті закладу освіти. Така форма роботи розширила можливості інноваційної діяльності ліцею з цифровізації. Варто продовжити співпрацю з ДСЯО з метою якісної підготовки закладу освіти до інституційного аудиту.

З 10 квітня по 12 квітня 2023 року була проведена курсова перепідготовка для всього педагогічного колективу закладу за темою «Моделювання успішного уроку в умовах НУШ: інноваційні стратегії формування мотивації до навчальної діяльності та технології кооперативного навчання»  Також проводилася систематична робота щодо участі вчителів у вебінарах, семінарах, курсах, що сприяли підвищенню їхнього методичного рівня та інноваційної обізнаності.

З метою подолання освітніх втрат були внесені зміни до структури навчального року ( наказ від 26.05.2023 р. №29-ОД), змістом яких була організація та проведення додаткових індивідуальних та групових занять з обдарованими та слабковстигаючими учнями до 20.06.2023 року.

Відвідування та методичний аналіз уроків також відбувалося он- та оффлайн.

Разом із успіхами та вагомими результатами в організації методичної роботи є і значна кількість проблем, суттєвих недоліків. Недопрацьовує вчитель фізичної культури Лапіна Л.Р., тому учні не показують значних результатів на змаганнях.  Потребує підвищення методичного рівня освітня  діяльність вчителя англійської мови Хоменко Н.О.: поурочні плани ведуться регулярно, але структура уроку не завжди відповідає методичним вимогам та рекомендаціям, тема – змісту уроку; на уроках використовуються лише традиційні форми викладання: читання, переклад та переказ тексту, що є малоефективним у роботі з учнями на уроках іноземної мови.

Як і завжди, постійна увага приділялася контролю якості засвоєння учнями нового матеріалу та об’єктивності оцінювання знань вчителями. З усією відповідальністю до цієї ланки роботи ставляться вчителі  Панасенко А.І.., Замашка І.І., Сімбірьова В.М., Лимар Р.В..

Але є і достатньо серйозні зауваження, які стосуються об’єктивності оцінювання, якості перевірки контрольних робіт, виставлення тематичних та семестрових балів. Особливо це стосується вчителя математики Годун Л.А., вчителя української мови Мащенко С.М., вчителя хімії Лебедя Ю.О. Дана проблема обговорювалася на інструктивно-методичній нараді (протокол №5 від 04.04.2023р.) з учителями проводилися бесіди на рівні адміністрації ліцею, надана методична допомога. Питання постійно стоїть на внутрішньошкільному контролі.

Чергову атестацію було проведено 9 педагогічним працівникам. Було підтверджено наступні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

– Гончаренко В.І., Ланчинський Г.П. та Рєзніченко А.О. – вища категорія;

-Гончаренко В.І., Ланчинський Г.П. – педагогічне звання «Старший вчитель»;

-Сімбірьова В.М., Панасенко А.І., Волинська Л.І., Скорик Т.В., Явтушенко Г.М. – І категорія.

Одному вчителю, Хоменко Н.О., було присвоєно І категорію.

Позаурочна робота з предметів теж була різноманітною.

Активним і згуртованим було ШМО класних керівників (Литус С.Д.)

Завдяки саме зусиллям класних керівників та заступника з ВР Литус С.Д., педагога-організатора Білоцерківець А.С. переважна більшість виховних заходів були яскравими, масовими, з ефектним використанням активних форм роботи.

Серед виховних заходів, загальношкільних свят слід відзначити такі:

 • Акція-привітання «Спасибі Вам, що Ви на світі є, що сієте добро, як щедрий колос» (30.09. 2022 р., 11 клас);
 • День Героїв. Урочистий захід «Історичний годинник Опору: Україна – єдина, незламна» «Україна вишивана» (23 травня 2023р. , класні керівники, Замашка І.І., Литус С.Д, Білоцерківець А.С.).

Завдяки системній та послідовній праці педагогічного колективу здобувачі освіти закладу в командних та індивідуальних конкурсах районного і навіть обласного рівнів отримували перемоги чи призові місця.

Важливим аспектом роботи педагогічного колективу є співпраця з батьками. Сплановані заходи були, в основному, реалізовані . Залучення батьківської громадськості до вирішення навчальних, виховних, матеріальних проблем школи мають свої позитивні результати:

 • активною була робота класних батьківських комітетів;
 • повільно, але збільшується кількість батьків, які за власним бажанням відвідують навчальний заклад, зустрічаються з учителями, цікавляться успіхами та проблемами власних дітей, беруть участь у спільних з дітьми заходах не лише в школі, а й на сцені СБК.

Для цього багато працюють адміністрація, соціальний педагог і, особливо, класні керівники.

На жаль, не зникають з обліку батьки, які пускають навчання та дозвілля дітей на самоплив. З ними постійно проводиться індивідуальна робота.

Слід також відзначити і участь учителів у громадському житті ліцею, волонтерських акціях, виконання ними громадських доручень, адже від цього виду діяльності теж багато  в чому заздалегідь імідж учителя, його авторитет.

До таких слід віднести обов’язки голови ПК, старшого чергового учителя, керівників ШМО та творчих груп.

Стабільно відповідально ставиться до обов’язків старшого чергового вчителя Лапіна Л.Р., Сімбірьова В.М., Мартиненко В.М., Скорик Т.В., Годун Л.А., Стешенко М.А.

Поряд із успіхами , творчими відкриттями, вагомими результатами в організації методичної роботи є і значна кількість проблем, суттєвих недоліків.

В роботі ШМО та творчих груп більше уваги слід приділяти оформленню діяльності, плануванню та протоколам засідань, уникненню формалізму у веденні документації .

Основні зауваження до методичної роботи:

 • не повністю виконані намічені плани за результатами діагностики;
 • недостатньо оперативно працювала методична рада (кер. Замашка І.І.);
 • потребує більше уваги систематизація і узагальнення вивченого досвіду творчо працюючих учителів;
 • інертність вчителів щодо поширення власного педагогічного досвіду на освітніх інтернет- сайтах;
 • частина колективу продовжує формально ставитися до роботи над методичною темою;
 • не систематично класні керівники відвідують уроки колег у своїх класах;
 • потребують удосконалення форми і методи системної підготовки вчителями учнів до НМТ.

У зв’язку з вищезазначеним аналізом методичної роботи за минулий навчальний рік випливають завдання на 2023-2024 н.р.:

організувати і забезпечити максимально якісний освітній процес в умовах воєнного стану відповідно до Закону України від 24.02.2022 р. № 2102-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”;

Забезпечити систематичну психологічну підтримку дітей, використовуючи при цьому відповідні матеріали розміщено на сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти

 

 • розширити діапазон інноваційних методів і форм роботи вчителів початкової школи щодо поглиблення інтегрування навчальних предметів з метою реалізації ключових засад Концепції «Нова українська школа»;
 • продовжити колективний пошук шляхів оптимізації процесу упровадження концептуальних засад навчання та виховання особистості на цінностях як бази для успішної взаємодії з суспільством;
 • утверджувати в педагогів розуміння необхідності переходу до педагогіки партнерства, переформатування у вмотивованого учителя;
 • систематично поглиблювати ІТ-компетентності педагогів, удосконалювати їхні вміння працювати на платформах MicrosoftTeams, Googleclassroom, Moodle, Українському освітньому онлайн порталі Naurok, використовувати відеоінструменти Skype, Zoom, Viber;
 • активізувати діяльність педагогічного колективу над виробленням єдиної системно-комплексної роботи над ІV етапом науково-методичної теми, яка сприяла б активізації шляхів модернізації освітнього процесу і максимально відповідала б сучасним запитам суспільства і держави;
 • оптимізувати роботу з організації освітнього процесу у 1-6 класах відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
 • орієнтувати всю справу навчання і виховання на розвиток здібностей конкретної дитини;
 • вдосконалювати форми й методи роботи з обдарованими дітьми;
 • навчати дітей способам і прийомам творчого навчання, оволодінню самостійно знаннями, інформацією та ефективному використанню їх у практичному житті;
 • підвищувати ефективність форм та методів підготовки учнів до ЗНО-НМТ;
 • продовжувати формувати та поглиблювати інноваційну культуру вчителів і учнів на основі науково- інформаційних технологій;
 • розширювати організаційно-методичне забезпечення професійної підготовки вчителів в умовах впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • забезпечити ефективну взаємодію школи І ступеня з ДНЗ «Веселка» з метою оптимізації наступності між дошкільною і початковою освітою;
 • стимулювати вчителів до підвищення свого професійного рівня та популяризації своїх методичних напрацювань на освітніх інтернет-сайтах;
 • активізувати роботу методичної ради та творчих груп;
 • розширювати співпрацю з ДСЯО з метою якісної підготовки ліцею до інституційного аудиту;
 • працювати над створенням належної методичної бази забезпечення вивчення предметів на профільному рівні у старшій школі;
 • з дитинства виховувати громадянина України як вільну особистість, зберігати демократичний стиль взаємовідносин між дорослими та дітьми, толерантність, рівність, тактовність у стосунках;
 • виховувати любов не лише до власного народу, а й повагу до інших, шанування кожної людини незалежно від її національності та громадянства.

З метою продовження у 2023 -2024 н.р.,  ефективної методичної роботи з педагогічними кадрами підвищення рівня якості освітнього процесу, забезпечення готовності педагогічного учнівського та батьківського колективів до вирішення поставлених завдань