Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг. Самооцінювання -2024

—————————————————————————————————–

 

Моніторинг досліджень якості знань здобувачів освіти  5-11 класів за підсумками І семестру 2023/2024 навчального року

Моніторинг якості освіти

____________________________________________________________________

Про якість засвоєння знань учнями у 2022 2023н.р.

Якість знань учнів – один із найосновніших показників результативності освітнього процесу в закладі освіти. З метою моніторингу та своєчасного виявлення слабких місць в цьому напрямку роботи адміністрація закладу освіти планує різні види діяльності: відвідування і взаємовідвідування уроків, зрізи знань, різні аспекти вивчення навчальних дисциплін, підсумкові контрольні роботи, перевірку робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт. Результати заслуховувалися на педагогічних радах, ШМО вчителів – предметників, проводилися інструктивно-методичні наради, індивідуальні бесіди, семінари та інші форми з метою ліквідації недоліків, профілактики непрофесіоналізму, підвищення рівня якості освітніх послуг.

 

п/

п

Клас Кількість

учнів

Початков

ий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

% успішності

ті

% %% якості

 

1. 5 17 2-12 7-40 7-40 1-6 88 46
2. 6 8 2-25 4-50 2-25 75 25
3. 7 6 3-50 3-50 100 50
4. 8 11 3-27 5-46 3-27 73 27
5. 9 14 1-7 9-65 2-14 2-14 93 28
6. 10 17 3-18 13-76 1-6 82 6
7. 11 8 1-12 2-24 5-64 88 64
8. Всього 81 12-16 43-51 20-25 6-8 84 33

 

 

№п/п Школа К-сть учнів Низький Середній Достатній Високий %

успішності

% якості
1. ІІ ст. 56 8-14 28-50 14-25 6-11 86 36
2. ІІІ ст. 25 4-16 15-60 6-24 84 24

У школі ІІ ступеня з 56 учнів 8 дітей мають початковий рівень знань з окремих предметів і лише 6  здобувачів освіти – високий рівень знань. Показники успішності та якості знань у порівнянні з І семестром цього навчального року покращилися на 4% та 7% відповідно. Кількість учнів з початковим рівнем знань зросла з 7 до 8 чоловік, тобто на 2 %.  Невтішним фактом залишається переважання показників низького рівня над високим, 14% та 11% відповідно. У 5 класі 2 здобувачі освіти мають низький рівень знань, водночас лише один учень засвоїв навчальний матеріал на високому рівні. По 7 учнів  навчаються на середньому достатньому рівнях. Такі ж показники навчальних досягнень ці діти мали і в 4 класі, тому можна констатувати відносно успішну адаптацію п’ятикласників до навчання у школі ІІ ступеня. У 6 класі успішність становить 75%, а якість знань – 25% – це найнижчі показники як у школі ІІ ступеня, так і по закладу освіти в цілому. Лише 2 учні із 8 мають достатній рівень знань у той час, коли 2 – навчаються на початковому, а 4- на середньому.  У 7 класі показник успішності становить 100%, а якість знань – 50% . Це найкращі показники у школі ІІ ступеня і по закладу освіти в цілому. Однак, немає в цьому класі жодного здобувача освіти, який би навчався на високому рівні. У 8 класі у порівнянні з І семестром 2022-2023 навчального року показники залишилися сталими: по 3 учні навчаються на низькому та високому рівнях. Нездоланною залишається «прірва» між середнім та високим рівнями: немає жодного учня, який би мав достатній рівень знань. Однак, аналіз успішності свідчить, що, як мінімум, одна учениця може навчатися на достатньому рівні, бо має 6 балів лише з одного предмета. У 9 класі у порівнянні з І семестром 2022-2023 н. р. показник успішності покращилися на 7%( з 86% до 93%), а  якості знань залишився незмінним -28%. З 2 до 1  ( на 7%) зменшився показник учнів, які мають низький рівень знань. Але найважливіше –  2 учні, які мали достатній рівень знань у І семестрі, підтвердили цей результат і в ІІ семестрі також. Проте, варто зауважити, що показник якості знань міг бути кращим, оскільки 2 учні мають середній рівень знань лише з одного предмета.

У школі III ступеня у порівнянні з І семестром цього навчального року показник успішності погіршився на 11% ( із 95% до 84), а якість знань покращилася на 21% ( із 45% до 24%). З 25 учнів старшої школи четверо учнів мають низький рівень знань з одного-двох предметів (математика та іноземна мова). У 10 класі успішність зросла на 11 % (з 71% до 82%), а якість знань залишилася, на жаль, незмінною – 6%. У порівнянні з І семестром цього навчального року зменшилася кількість учнів, які мали низький рівень знань, з 5 до 3 чоловік (40%), але не  збільшилася кількість учнів, які навчаються на достатньому рівні, всього 1 чоловік. Невтішним залишається той факт, що із 17 здобувачів освіти 13  (76%) мають середній рівень знань, у той час, як високого рівня знань не має жоден здобувач освіти. Хоча детальний аналіз успішності свідчить, що, як мінімум, 2 здобувача освіти можуть мати достатній рівень знань, оскільки мають 6 балів лише з одного предмета. В 11 класі у порівнянні з першим семестром 2022-2023 н.р. показник успішності залишився незмінним ( зі 100% до 88%), а якості знань покращився  на 14% (з 50% до 64%). Збільшилася кількість учнів, які завершили навчальний рік на достатньому рівні знань на 14%, але, на жаль, залишився один учень з низьким рівнем знань. Такі результати можна пояснити тим, що в цьому класі по 1 учню збільшилася кількість учнів, що навчаються на достатньому та високому рівнях.

Таким чином можна стверджувати: покращення успішності та якості знань у ІІ семестрі свідчить про організовану, злагоджену та виважену організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану, а також про зростання рівня дистанційного навчання. Але не слід забувати також про той факт, що дистанційне навчання нівелює об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів. Тому ця форма роботи потребує удосконалення і шліфування. Варто відзначити позитивний вплив змішаної форми навчання, яка допомогла нівелювати освітні втрати під час блекаутів та покращити якість освітніх послуг.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, можна зробити висновок, що в кожному класі є резерв дітей, які могли б досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 4 учні або  5% здобувачів освіти, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів; на достатньому – 10 чоловік або 12%; на середньому – 5- 6%.

Аналіз якості рівня досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід освітнього процесу та завищений рівень самооцінки учнів та вчителів на фоні зниженого рівня рефлексії, є недопрацювання у роботі зі слабоковстигаючими учнями, недостатній зв’язок учителів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне застосування таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, самоосвітня, творчої діяльності.

Попредметний аналіз якості успішності учнів з базових дисциплін показав, що такі предмети як математика, іноземна мова, а останнім часом і рідна, українська, дають майже на порядок нижчі за якістю результати в порівнянні з іншими предметами. Ця картина закономірна не лише для нашого закладу освіти. А зрізи контрольних знань і результати предметних олімпіад (% виконання завдань) свідчать про проблеми у якісному засвоєнні знань з предметів майже у кожного середньостатистичного і навіть здібного до наук учня.